Sjusjøen Fjellkirke

Vakker himmel over Sjusjøen

Vinterstemning

Brev om serviceavgiften fra Brøttum Almenning

Brøttum Almenning ved Jan Tore Hemma har sendt Sjusjøen Vel følgende skriv vedrørende serviceavgiften.
Her er litt info og utdyping om serviceavgifta for 2017

Det ble enighet mellom grunneierne om mest mulig likt brev fra grunneierne til festerne, utgiftene  fra tidligere år/fjoråret  ble valgt som referanse.

I 2016 hadde BA  kr 2 040 314.- i utgifter som er knyttet til serviceavtaler for innløste festetomter og eiendomstomter.

Serviceavgiften som er utsendt nå er for 2017 og ikke til dekning av tidligere kostnader.

Vegvedlikeholdet i BA har vært altfor dårlig, og kostnader til vegvedlikehold i 2016 er ikke representativt for nivået framover.

Budsjettet  for 2017 kan jeg sende over og dere kan få ta et møte hos oss utpå vinteren med kontroll hva vi har brukt.

Budsjett serviceavgift  per hytte i Brøttum Almenning for 2017  eks mva
 1015 hytter budsjett Ba bekoster utover serviceavgifta
Vegvedlikehold 837 148
vannposter 33
løyper stier 450 622
Andre servicetiltak 120 500 +++
delsum 1 440
administrasjon 15% 216
sum 1 656

 

Kommentarer:

 • Dag Landmark kommenterte 11. juli 2017, kl. 22:20:

  Serviceavgift fra Brøttum allmenning.
  Sammen med alle andre festere i Brøttum allmenning har jeg mottatt regning på serviceavgift sammen med festeavgiften. Et vedlegg orienterte om bakgrunnen for den nye avgiften. Orienteringen fikk meg til å gruble. Siden jeg er koblet til offentlig vann og kloakk med tilhørende avgifter, skal jeg da betale for vedlikehold av vannposter?  Jeg mener å erindre at Ringsaker kommune for en tid tilbake slo fast at ingen skal betale for bruk av skiløper i kommunen. Flere av oss har vel sendt frivillige bidrag til våre flotte skiløyper, men finnes det hjemmel for å kreve avgift for løypepreparering? Jeg tok kontakt med en advokat som jeg vet arbeider med denne type saker, og har hatt mange saker om vegvedlikehold. Han bekreftet mitt grunnlag for skepsis. Det er nok vanskelig å finne hjemmel for innkreving av vedlikehold for vannposter for de som er tilknyttet offentlig anlegg. Det finnes ikke hjemmel for avgift for skiløyper. I tillegg gjorde han meg oppmerksom på at vegloven ikke gir hjemmel for lik innkreving av vedlikeholdsavgift av veger. En slik avgift skal fordeles forholdsvis i forhold til den enkelte hytteeiers bruk av aktuell veg. En slik avgift bør med andre ord være langt mer presis enn hva som fremgår av allmenningens orientering. Jeg vil anbefale at flere av oss avventer en bedre orientering, før vi betaler denne avgiften. Årets årsmøte i Sjusjøen vel bør i alle fall bli et samlingspunkt før man betaler.
   
  Dag Landmark

 • Vidar Ellefsen kommenterte 19. juli 2017, kl. 14:46:

  Når jeg sjekker hva Brøttum Almenning har hatt I overskudd de siste årene, over 50 millioner i 2015 og 2016, så virker det vel mest rimelig at de dekker disse kostnadene selv.

  https://www.proff.no/selskap/br%C3%B8ttum-almenning/sjusj%C3%B8en/eiendomsforvaltning-og-utvikling/Z0I4YISO/

 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.