Sjusjøen Fjellkirke

Vakker himmel over Sjusjøen

Vinterstemning

Serviceavgift fra BA er lite presis

Serviceavgift fra Brøttum allmenning.

Sammen med alle andre festere i Brøttum allmenning har jeg mottatt regning på serviceavgift sammen med festeavgiften. Et vedlegg orienterte om bakgrunnen for den nye avgiften. Orienteringen fikk meg til å gruble. Siden jeg er koblet til offentlig vann og kloakk med tilhørende avgifter, skal jeg da betale for vedlikehold av vannposter?  Jeg mener å erindre at Ringsaker kommune for en tid tilbake slo fast at ingen skal betale for bruk av skiløper i kommunen. Flere av oss har vel sendt frivillige bidrag til våre flotte skiløyper, men finnes det hjemmel for å kreve avgift for løypepreparering? Jeg tok kontakt med en advokat som jeg vet arbeider med denne type saker, og har hatt mange saker om vegvedlikehold. Han bekreftet mitt grunnlag for skepsis. Det er nok vanskelig å finne hjemmel for innkreving av vedlikehold for vannposter for de som er tilknyttet offentlig anlegg. Det finnes ikke hjemmel for avgift for skiløyper. I tillegg gjorde han meg oppmerksom på at vegloven ikke gir hjemmel for lik innkreving av vedlikeholdsavgift av veger. En slik avgift skal fordeles forholdsvis i forhold til den enkelte hytteeiers bruk av aktuell veg. En slik avgift bør med andre ord være langt mer presis enn hva som fremgår av allmenningens orientering. Jeg vil anbefale at flere av oss avventer en bedre orientering, før vi betaler denne avgiften. Årets årsmøte i Sjusjøen vel bør i alle fall bli et samlingspunkt før man betaler.

Dag Landmark

Kommentarer:

 • Odd Lindseth kommenterte 12. juli 2017, kl. 10:01:

  Brøttum Almenning
  Sjusjøveien 2001
  Postboks 295
  2612 Sjusjøen

  Sande 12.07.2017

  Reklamasjon på faktura nr. 109415 Seviceavgift
  Det vises til mottatt faktura nr. 109415 datert 23.06.2017 fra Brøttum Almenning som omhandler Festeavgift og Serviceavgift for hytte nr. 1309 på Sjusjøen.
  Undertegnede bestrider herved grunnlaget for å innføre en generelle Serviceavgift for alle hytteeiere i Brøttum Almenning.
  Vi vil selvsagt innbetale beløpet som omfatter Festeavgiften, mens beløpet som omfatter Serviceavgiften vil bli tilbakeholdt til en avklaring av lovligheten finner sted.
  Det vises her til Deres medfølgende brev til fakturaen hvor De begrunner årsaken til innføringen av serviceavgiften.
  De forsøker her i brevets punkt 3 å forklare hjemmelen for innkreving av serviceavgiften og til det er det å si følgende:
  • Vi krever å få vite hvilken lovhjemmel det her vises til i det norske lovverket for innføring av serviceavgiften på samtlige hytter i Brøttum Almenning.
  • Ingen punkter i vår tinglyste festekontrakt gir Brøttum Almenning rett til å innføre en Serviceavgift.
  • Vi benytter kun Fylkesvei 2, Sjusjøveien, for å komme til vår hytte og kan derfor ikke se hvorfor vi skal betale for andres veirett eller drift og vedlikehold av disses veier.
  • Vi har innlagt vann og avløp til vår hytte nr. 1309 og betaler selvsagt alle de årlige avgifter vi her blir fakturert for og kan derfor ikke se at vi skal betale for andres vannanlegg i tillegg.
  Vi forventer at Brøttum Almenning har diskutert denne urimelige innføringen av Serviceavgift for alle, med Sjusjøen Vel, og vil her be om å få oversendt eventuelle referater fra slike samtaler / forhandlinger som kan belyse denne saken.
  Med hilsen
  Rannveig og Odd Lindseth
  Hytte nr. 1309

 • Vidar Ellefsen kommenterte 19. juli 2017, kl. 14:28:

  Bra skrevet klage og støtter det som skrives fullt ut.

  Vidar Ellefsen
  Hytte 1305

 • Vidar Ellefsen kommenterte 19. juli 2017, kl. 14:29:

  Og her er svaret jeg fikk fra Brøttum Almenning

  Hei
  Takk for brev
  Festeavgift er som vi skrev i brevet kun til leie av grunn.
  Ytelser til andre servicetiltak er ikke allmenningen forpliktet til, selv om vi har brukt store summer fra andre avdelinger til dette de siste årene.
  I de siste årene har bruken av hyttene økt betydelig, som medfører at kostnadene på den totale servicen vi yter har økt, vi klarer ikke å holde en tilfredsstillende vegstandard uten at vi får inndekking av noen av våre utgifter.
  Innført av serviceavgiften fra 2017 gjør at vi nå startet en omfattende heving av vegstandarden, som skal takle den økende trafikken.
  Serviceavgiften gjelder fra 2017 og det vil være utgiftene fra dette året og framover som denne avgiften skal dekke.
  Budsjetter for dette året er framlagt Sjusjøen vel og de vi få innsyn i regnskapet ved årets slutt.
  200 av våre 1000 kunder har de siste årene betalt for denne servicen, de resterende 800 har ikke vært med på å dele disse kostnadene.
  Dette er for øvrig samme konsept som nå alle grunneiere på Sjusjøen har innført.
  Brøttum Almenning tar vedlikeholdsansvaret for alle veger fram til der det er igjen bare en hytte på vegen

  Mvh
  Jan Tore Hemma
  Bestyrer i Brøttum Almenning

 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.