Sjusjøen Fjellkirke

Vakker himmel over Sjusjøen

Vinterstemning

Nei til serviceavgift i sin nåværende form

Nei til serviceavgift i sin nåværende form
Grunneierne fikk klart svar på tiltale i forbindelse med innføring av serviceavgift på festetomter i sin nåværende form. Etter forslag fra Dag Landmark ble følgende uttalelse enstemmig vedtatt. » Årsmøtet i Sjusjøen Vel avviser i møte 29.07.2017 grunnlaget for utsendt krav fra Brøttum Allmenning om serviceavgift til festere av hyttetomt, og oppfordrer sine medlemmer til ikke å betale denne på nåværende grunnlag. Styret bes arbeide videre med saken. «
Etter forslag fra Terje Antonsen ble det enstemmig vedtatt å holde tilbake bidraget på kr 240 000 til kjøring av skiløyper inntil grunneierne presiserer at det er opp til hver enkelt og helt frivillig å bidra til dette formål.
Styret vil umiddelbart ta kontakt med grunneierne med mål om å lande denne saken på en måte vi alle kan være tjent med.

Kommentarer:

  • Hans-Petter H. Johan kommenterte 8. september 2017, kl. 13:00:

    Nå er krav om serviceavgift også sendt ut i Pihlske sameie. Hva mener styret i Sjusjøen Vel om dette,- anbefaler styret medlemmene å betale? Årsmøtet oppfordret medlemmene som hadde fått krav fra Brøttum Allmenning om å ikke betale, og styret skulle arbeide videre med saken. Hva er status? Med vennlig hilsen

  • Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.