Årsmøtet i Sjusjøen Vel avholdes lørdag 23. mars 2024 i Sjusjøen Fjellkirke.

Innkalling med saksliste, årsmelding, regnskap og innkommende forslag vil bli lagt ut på hjemmesiden i henhold til vedtektene.

NB: Forslag fra medlemmene til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 23. januar 2024.