Kjære alle medlemmer i Sjusjøen Vel

Lørdag 23 mars 2024 er det årsmøte og valg. Det å delta i styret i Sjusjøen Vel er en flott dugnadsjobb, lærerik og gøy! Medlemmene velges for 2 år om gangen. Styret har møter to til tre ganger per semester, og på høsten er det vanligvis en strategisamling i tillegg. Det gis et mindre styrehonorar, og reiseutgifter dekkes. Vi trenger flere engasjerte folk som kan stille til valg.

Har du lyst å bidra, har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om dette så ta kontakt med valgkomiteen v/Tone Munz mob. 90952473 mail: tonemunz@outlook.com så raskt som mulig.

Hvis alle vi som har hytte står sammen oppnår vi mer når det er saker vi er opptatt av, samtidig som vi styrker fellesskapet. Sjusjøen Vel -Synlig, tydelig og kompetent