TEMAMØTE 7. OKTOBER 2023

Styret ønsker velkommen til temamøte i Sjusjøen Fjellkirke lørdag 7. oktober kl.15-17. Vi har disse aktuelle temaene denne gang:

  1. Innledning fra styreleder i Sjusjøen Vel Erik Alver
  2. Brøyting kommende sesong – nesteleder i styret i Sjusjøen Vel Erik Galaas Engesveen orienterer
  3. Gjennomhogst i hyttefeltene v/Per Fineid fra Pihl AS
  4. Klimaendringer – villere, våtere og varmere vær;
  • Hvordan påvirker dette natur og vegetasjon på Sjusjøen?
  • Lovforvaltningen på kort og lang sikt
  • Foredrag ved forstkandidat Erik Haugen og Ola Gram Dæhlen, daglig leder i Oppland Skogselskap

 

Det blir enkel bevertning. Vel møtt.