Vakker himmel over Sjusjøen

Sjusjølunga sommer 2020

Praktfullt!

Sjusjøen Fjellkirke

Planlagt utbygging ved Heståsmyra

Besitigelse av Heståsmyra, Sjusjøen

Besitigelse av Heståsmyra, Sjusjøen

Aktiviteten er fortsatt stor blant våre medlemmer og andre i forsøk på å få stanset denne meget omstridte utbyggingen. Det er bra!

I påska er det planlagt ulike aksjoner for å kunne synliggjøre for dagsturister og hytteeiere at dette området vil bli endret til det negative for all framtid dersom den planlagte utbyggingen blir gjennomført.

Styret i Velet har bevilget en mindre sum til å kostnadsdekning av aksjonsmateriell. DNT Lillehammer, hytteeiere og enkeltpersoner vil stå for den praktiske gjennomføringen.