Sjusjøen Fjellkirke

Vakker himmel over Sjusjøen

Vinterstemning i fjellet

Serviceavgiften

Serviceavgiften

Styret har ved flere anledninger sagt at de ikke har noen mening om hver enkelt hytteeier bør betale serviceavgiften eller ikke. Velet er ikke en part i det forretningsmessige forholdet. Det vi imidlertid arbeider med er å få en full oversikt over kostnadene til sommervedlikehold av fellesveiene, og hvordan disse skal belastes hytteeiere og andre brukere av veiene. Så snart regnskapstallene for 2017 foreligger vil vi ta kontakt med grunneierne for å skaffe tilveie denne oversikten.

På sist møte fattet styret følgende vedtak:

” Styret finner grunneiernes framgangsmøte om innføring av serviceavgift som meget uheldig, og det synliggjør liten interesse om å arbeide nært sammen med hytteeierne. Styret innser imidlertid at hytteeierne må kunne være med å ta en rimelig andel av kostnadene med sommervedlikehold av veiene etter nærmere angitte prinsipper. Disse prinsippene må utarbeides i samråd mellom grunneierne og hytteeierne. Velet vil kunne representere medlemmene, men Styret presiserer at Velet ikke er noen formell forhandlingspart og følgelig ikke kan binde opp medlemmene.

Styret tar ikke stilling til eventuell dannelse av veilag med hjemmel i Veiloven.”

 

Kommentarer:

 • Olav Slotnæs kommenterte 7. juni 2019, kl. 07:11:

  Jeg olav slotnæs, også eventuelt kjent som leder av mit firma ByggeBistand As,prøvde i går å legge igjen en kommentar her men fikk det ikke til. Jeg vet ikke om den ble sensurert eller ikke! Kort en gang til nå: Jeg finner det meget uheldig med slike kommentarer fra leders hold som etter min mening undergraver forståelsen av å danne veilag for primært å bli meningberettiget i henhold til norsk veilov og pbl i spørsmål om Service avgift og ikke minst nedbyggingen av FB8, Lunkelia!!.

 • Markinage kommenterte 1. desember 2019, kl. 22:12:

  permethrin cost

 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.