Sjusjøen Fjellkirke

Vakker himmel over Sjusjøen

Sommer

Sjusjølunga sommer 2020

Hva med klatrepark på Sjusjøen?

Det er altså en studentgruppe fra Høgskolen i Lillehammer som på oppdrag fra Sport 1 og Destinasjon Sjusjøen har fått i oppdrag å kartnelle behovet.

Følg lenken og spander 2 minutter på dette:

https://response.questback.com/tonelgreid/klatreparksjusjoen/