Sjusjøen Fjellkirke

Vakker himmel over Sjusjøen

Vinterstemning i fjellet

Styret i Sjusjøen Vel 2020 / 2021

Styret, kontrollkomité, valgkomité, revisorer i Sjusjøen Vel 2020 / 2021

Leder:
Erik Alver, mailadresse: ea@alver.as
Nestleder:
Tone Munz
Kasserer:
Kjell Sårheim
Sekretær:
Terje Hovdal
Styremedlemmer:
Halvor Kr. Møllerløkken
Svein Hagen
Erik Gaalaas Engesveen
Petter Stensby, Ullensaker
Styrevaramedlemmer:
Bjørn Dalsveen
Gisle Paulsen
Terje Antonsen
Kontrollkomité:
Egil Høyem (leder)
Steinar K. Afseth
Karin Bieltvedt
Valgkomité:
Ingeborg Mæhlum, Ringsaker
Gisle Paulsen
Ola Petter Gundersen, Elverum
Vara til valgkomité:
Ragnar Ek
Marit Holm Karlsen, Halden
Revisor:
Svein Eriksen
Vararevisor:
Geir Kjønigsen

Representanter i ulike styrer, utvalg, komiteer med arbeidsoppgaver 2019-20

Utadrettet kontakt:
Kommune, grunneiere, velforeninger, etc.
Jan Ove Holmen
Jon Andersen
Erik Gaalaas Engesveen
Aktiviteter:
Diverse aktiviteter hele året, bl.a. Påskeskirenn.
Ansvarlig: Svein Hagen
Halvor Møllerløkken, Gisle Paulsen, Ingeborg Mæhlum
Sjusjøen og omegn skiforening (SOS):
I tillegg til skiløyper også gang- og sykkelstier.
Representant: Jon Andersen
Vara: Halvor Møllerløkken
Kontakt med Moelv Regnskapsbyrå (MRB)
Regnskap, medlemsregister, løpende rapportering. Ansvarlig: Kjell Sårheim
Redaksjonsråd:
SjusjøPosten (eies av Sjusjøen Vel); kontakt med redaksjonsansvarlig/utgiver (GD), sendes til alle medlemmer.
Kontakt øvrig media:
Ansvarlig: Jan Ove Holmen
Medlemmer: Kjell Sårheim, Halvor Møllerløkken, Erik Gaalaas Engesveen
Destinasjon Sjusjøen SA:
Representant: Jan Ove Holmen
Hjemmeside/Nyhetsbrev/Facebook:
Oppdatering av hjemmeside, med input fra øvrig styre.
Kontakt med eksternt kommunikasjonsselskap
(Helli Visuell Kommunikasjon).
Nyhetsbrev til alle medlemmer via e-post.
Ansvarlig: Jan Ove Holmen
Terje Hovdal, Tone Munz
Medlemsregister:
Kjell Sårheim
Bjørn Dahlsveen
Kontaktgruppe vedr Kroksjølia:
Jan Ove Holmen
Petter Stensby
Arkiv:
Regnskapsbilag, restopplag av Sjusjøposten, etc.
Ansvarlig: Kjell Sårheim
Forskjønning av Sjusjøen:
Ansvarlig: Halvor Møllerløkken
Medansvarlige: Bjørn Dalsveen, Svein Hagen
Arbeidsutvalg vedrørende utbygging av Lunkelia:
Jan Ove Holmen, Tone Munz, Halvor Møllerløkken, Terje Hovdal (alle fra Styret).
Ragnar Eek, Bengt Lie Hansen (begge er medlemmer).