Sjusjøen Fjellkirke

Vakker himmel over Sjusjøen

Kroksjødemningen

SJUSJØEN VEL

Sjusjøen Vel, er en interesseorganisasjon for hytteeierne på Sjusjøen. Formålet med Sjusjøen Vel er å ivareta medlemmenes interesser.

Styret er opptatt av å ha en levende og oppdatert web-side. Har du tips om saker du vil vi skal ta opp vil vi gjerne høre fra deg. Under hvert innlegg kan du kommentere artiklene. Vellet ønsker å høre dine synspunkter. Benytt denne muligheten!

Innmeldingsskjema Sjusjøen Vel
Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev
HOVEDSAKER AKKURAT NÅ
Kommunen strammer grepet i VA saken

Pihl er ikke fornøyd med kommunens håndtering av VA saken og vi tipper at siste ord i saken ikke er sagt.

Fakta om midlertidig byggestopp

Velforeningen har vært i møte med Ringsaker kommune for å få en orientering etter at kommune innførte byggestopp i Sjusjøområdet. Sjusjøen Vel mener saken er svært pinlig, men tar ikke stilling til hvem som skal betale gildet og er forbauset over at kommune og grunneiere har satt seg i en slik posisjon.

Kommunen har innført midlertidig byggestopp

Ringsaker kommune har innført midlertidig byggestopp i fjellet. I påvente av enighet om fordeling av investeringskostnader og nytt vannverk i Mesnalia har kommunen gått til et dramatiske skritt å innføre byggestopp fra fredag 7 juni.

Merknad til utredningsprog. for alt. adkomstveier til Lunkelia

Merknad til utredningsprogram for alternative adkomstveier til Lunkelia Det vises til varslingsbrev med planprogram, datert […]

Storfe på Sjusjøen – sjarmerende eller skremmende?

Debatten har gått om ammekuer som beiter i sentrum på sommeren. Hvem er de? Hvorfor er de her? Hvilke forholdsregler bør vi ta? Informasjonsmøte: Tirsdag 16 april

Dokumenter for utbygging av Lunkelia

MERK; De som ønsker å opprettholde sine merknader fra tidligere varslinger eller kommunens høring må sende disse inn på nytt. Vi ber om at merknaden relaterer seg til planprogrammet og veg-alternativene C og E.

Reguleringsplan for Lunkelia med adkomstveg

Pihl har nå hatt oppstartsmøte med Ringsaker kommune hvor de melder at de ønsker å starte opp igjen planprosessen for å få på plass adkomst til Lunkelia. Fyldig referat fra møtet foreligger som et offisielt dokument og dette ble delt ut i starten av møtet.