Sjusjøen Fjellkirke

Vakker himmel over Sjusjøen

Kroksjødemningen

SJUSJØEN VEL

Sjusjøen Vel, er en interesseorganisasjon for hytteeierne på Sjusjøen. Formålet med Sjusjøen Vel er å ivareta medlemmenes interesser.

Styret er opptatt av å ha en levende og oppdatert web-side. Har du tips om saker du vil vi skal ta opp vil vi gjerne høre fra deg. Under hvert innlegg kan du kommentere artiklene. Vellet ønsker å høre dine synspunkter. Benytt denne muligheten!

Innmeldingsskjema Sjusjøen Vel
Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev
HOVEDSAKER AKKURAT NÅ
Kommunen har innført midlertidig byggestopp

Ringsaker kommune har innført midlertidig byggestopp i fjellet. I påvente av enighet om fordeling av investeringskostnader og nytt vannverk i Mesnalia har kommunen gått til et dramatiske skritt å innføre byggestopp fra fredag 7 juni.

Merknad til utredningsprog. for alt. adkomstveier til Lunkelia

Merknad til utredningsprogram for alternative adkomstveier til Lunkelia Det vises til varslingsbrev med planprogram, datert […]

Storfe på Sjusjøen – sjarmerende eller skremmende?

Debatten har gått om ammekuer som beiter i sentrum på sommeren. Hvem er de? Hvorfor er de her? Hvilke forholdsregler bør vi ta? Informasjonsmøte: Tirsdag 16 april

Dokumenter for utbygging av Lunkelia

MERK; De som ønsker å opprettholde sine merknader fra tidligere varslinger eller kommunens høring må sende disse inn på nytt. Vi ber om at merknaden relaterer seg til planprogrammet og veg-alternativene C og E.

Reguleringsplan for Lunkelia med adkomstveg

Pihl har nå hatt oppstartsmøte med Ringsaker kommune hvor de melder at de ønsker å starte opp igjen planprosessen for å få på plass adkomst til Lunkelia. Fyldig referat fra møtet foreligger som et offisielt dokument og dette ble delt ut i starten av møtet.

Samhandlingsråd for VA-utbygging Kroksjølia

Her kan du lese referat fra oppstartmøte for VA-utbygging i Kroksjølia.

Prosessvarsel er sendt Pihl

Som våre medlemmer vil vite forberedes det en rettslig avklaring omkring lovligheten av serviceavgiften. Det er Øyungen Vel som fører an saken på vegne av noen hytteeiere. Prosessvarsel er sendt og Øyungen Vel har sendt ut følgene infoskriv:

Samfunnsanalytisk analyse av Ringsakerfjellet

Her kan du lese rapporten som er bestilt og skrevet på oppdrag fra grunneiere i […]

Sjusjøen Fjellkirke, vinteren 2019

Gudstjenester kl. 11 Søndag 17. februar, Ketil Hauge, kapellan i Manglerud kirke i Oslo Søndag […]