Annonser

For annonsering i magasinet så må du kontakte oss på e-post.

Annonsepriser
1/8 side NOK 990,-
1/4 side NOK 1.455,-
1/2 side NOK 2.800,-
1/1 side NOK 5.200,-
Redaktør
Chris Stiksrud, GD-reklame
Postboks 954
2604 Lillehammer
E-post: sjusjoposten@gd.no
Redaksjonsråd: 
Ansvarlig:
Erik Alver
Medlemmer:
Ingeborg Mæhlum
Halvor Møllerløkken
Vidar Braaten
Bladets adresse:
SjusjøPostenGD
Postboks 954
2604 Lillehammer
E-post: sjusjoposten@gd.no