Bli medlem i Sjusjøen Vel

Sjusjøen Vel er en interesseorganisasjon for alle som har tilgang til en fritidsbolig på Sjusjøen. Velforeningen har som formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. Våre kjerneverdier er

 • Lyttende
 • Kompetent
 • Løsningsorientert
 • Fjellglede

Hva jobber vi med?

 • Etablere og opprettholde god dialog og reell innflytelse overfor grunneiere, offentlige myndigheter og næringsdrivende;
 • Etablere forutsigbare avtaler om brøyting og prinsipper for brukerbetaling for vedlikehold av felles hytteveger.
 • Ha reell påvirkning på beslutninger om fremtidig utvikling på Sjusjøen;
  • videre utbygging og forvaltning av fjellområdene; for eksempel vårt langvarige arbeid for å bevare Lunkelia som NLF-område
  • hogst og landskapspleie
 • Være aktiv pådriver for god forvaltning av natur og friluftsliv
  • o kjøring av skiløyper
  • opparbeidelse og vedlikehold av stier
  • tilrettelegge turveier for de med spesielle behov
 • Være aktiv tilrettelegger for å skape trivsel for alle
  • Trivselsplassen
  • tiltak for forskjønning og utsmykning, for eksempel julepyntet/påskepyntet sentrum
  • blomster langs veiene
  • badebrygge
  • rasteplasser med bord
 • Tett og godt samarbeid med Destinasjon Sjusjøen SA

Som medlem får du:

 • Sjusjøposten fire ganger per år, samt tilgang til å lese på nett
 • Rabatt på Sport1
 • Rabatt på Gausdal Landhandleri, Mesnali

Kontingenten for 2024 er kr 500,-, gratis for nye medlemmer i 2023. Send gjerne en epost til post@sjusjoenvel.no hvis du vil vite mer. Medlemskapet kan du enkelt registrere på sjusjoenvel.no – Bli medlem. Eller send navnet ditt, adresse, epostadresse, telefonnummer og gjerne hyttenummer til post@sjusjoenvel.no, så gjør vi det for deg.

Velkommen som medlem i velforeningen!