Dugnader i samarbeid med andre aktører på Sjusjøen.

Sjusjøen vel har nedfelt i gjeldende handlingsplan at vi skal samarbeide med andre aktører om arrangementer på Sjusjøen.

Det var bra interesse for dugnaden i forbindelse med konserten til Sten Åge Nilsen i sommer, og vi har allerede noen navn i vår database som ønsker å delta på framtidige dugnader. Imidlertid vil Sjusjøen Vel knytte til seg flere personer som kan tenke seg å delta på dugnad. Derfor inviterer vi deg til å melde din interesse for dette ved å sende en mail til Bjørn, som er ansvarlig for koordineringen av dugnadene: dalsveenbjorn040@gmail.com

Allerede nå har Sjusjøen Vel fått forespørsel fra Destinasjon Sjusjøen om dugnadshjelp på Maihaugen 2.desember kl. 11.00 til 1530, der Destinasjon Sjusjøen skal delta på julemarked. Oppdraget her er å aktivere barn med snekring av krakker.  Bor det en Snekker Andersen i deg så meld deg på.

Vi har også fått forespørsel om dugnadshjelp på IBU skiskytterarrangement (World Cup) 13. –  16. desember i arenaen i Natrudstilen. Store muligheter for å følge med verdenseliten på nært hold. Program her må vi komme tilbake med om litt.

Sjusjøen Vel ber om at interesserte melder seg så raskt som mulig ved å sende  mail til Bjørn. Anmerk i mailen til Bjørn om du ønsker å delta på en eller begge av de ovennevnte dugnadene, eller om du denne gang bare kan stå som en ressurs i vår database til seinere dugnader.

Med vennlig hilsen

Sjusjøen Vel

Foto: Visit Sjusjøen