Informasjon brøyting kommende sesong

Vi har alle mottatt varsel fra entreprenørene om pris for brøyting kommende sesong. For dere som har hytte i Pihl er det fortsatt Storaasen AS som brøyter og de har da som tidligere en pris for hytter utenfor bommen og en innenfor. Prisen for kommende sesong har allerede forårsaket oppslag i Hamar Arbeiderblad (HA) i forrige uke. 

Vi er inne i en «dyrtid» uten sidestykke i de senere år. Rekordhøye strømpriser og diesel og bensinpriser, høy generell prisoppgang på dagligvarer o.s.v. Dette medfører at indeksen som benyttes for å regulere prisen for brøyting er «all time high» med 16,7%.

Kvarberg AS har sendt en SMS til alle som har hytte i Brøttum Allmenning som dessverre kan leses slik at prisen er avtalt med SV, dette er ikke tilfellet og vi har tatt dette opp med Kvarberg AS og anbefalt at de revurderer prisen for kommende sesong.

Denne indeksen har da entreprenørene valgt å benytte selv om sesongen i fjor var preget av lite snø og hyggelige overskudd for entreprenørene. Styret i SV har gitt klart uttrykk for at prisene i utgangspunktet er alt for høy og har selvfølgelig ikke «godkjent» prisene vi nå er forespeilet. SV er ikke part i saken, men kun en pådriver for å fremme medlemmenes beste.

Prisutviklingen har vært  særdeles drøy, fra 2017 og til i dag har prisen gått opp med 74,3%. Utgangspunktet for dagens pris er fra 2020, den gangen hadde begge entreprenører blitt enige om at prisen uten for bommen og i BAs område skulle være kr. 5.500,-. Den ene entreprenøren var da helt klar på at hvis de ikke fikk den prisen, så vil det ikke bli noen brøyting.

Velforeningene SV og EAK Vel arbeider for å få til en anbudsrunde. Velforeningene kan ikke gjøre avtaler på medlemmenes vegne og det forutsetter da at det er grunneierne som må ta den rollen ovenfor mulige entreprenører. Dette har topp prioritet i velforeningenes styrer.

Styret i Sjusjøen Vel