Innkalling til årsmøte i Sjusjøen Vel 23.3.2024

Styret innkaller med dette til årsmøte i Sjusjøen Vel lørdag 23. mars 2024 kl. 15:00 – 17:00 i Sjusjøen Fjellkirke. Innkalling med saksliste og samtlige dokumenter finner dere vedlagt.
Vel møtt.

Styrets forslag til valg av valgkomite på årsmøtet i Sjusjøen Vel 23.3.2024:

Leder:
Tone Munz (gjenvalg)

Medlemmer:
Ole Petter Gundersen (gjenvalg)
Kjell Sårheim (ny)

Varamedlemmer:
Geir Frøshaug (ny)
Marit Holm Karlsen (ny)