Klare for et nytt arbeidsår

Her sammenstilles møtekalender og kontaktinformasjon, for dette er styret som skal dra Sjusjøen Vel videre. Et ryddig årsmøte med nesten 60 frammøtte er gjort unna (23. mars); aktiviteter og økonomi for 2023 og strategier og handlingsplan for 2024 er kvittert ut.


Sjusjøen Vel skal bidra til at folk kan samles om gode fritidsopplevelser, og er ikke redde for å ta rollen som vaktbikkje når nye planer skal diskuteres.

Her er styret:
Styret: Erik Alver leder gjenvalg
Erik Gaalaas Engesveen nestleder ikke på valg
Per Holdø sekretær ny
Oksana Sevildhaug kasserer ny
Inger Warendorph styremedlem ny
Jon Andersen styremedlem ny
Anne Bi Hoffsten styremedlem ny
Erik Weisser-Svendsen styremedlem ny