Opptatt av framtida? Kjenn fortida.

Er du opptatt av Sjusjøens framtid? Da er det greit å kjenne Sjusjøens fortid. Som medlem i Sjusjøen Vel får du et sted å bidra med synspunkter på utviklingen – og du får Sjusjøposten. Bli derfor med i Sjusjøen Vel og få Sjusjøposten – på papir og digitalt.

Årets første utgave er på veg, der vi blant annet gir glimt bakover i tid med over hundre år gamle vinterbilder fra en tid uten hytter, da skiløperne hadde eplenikkers og hotellene hadde kjørerein.
I denne utgaven ser vi også tilbake i et litt kortere perspektiv – på de 1622 dagene det var byggestopp i fjellet. Lokale næringslivsfolk forteller om hva dette, og andre forhold, førte til.
Vi er selvsagt opptatt av hyttesalg og -priser. Byggestopp, korona, verdenskriser og renteøkning. Hvordan har det gått? Meglere svarer.


Vi retter blikket fremover i intervjuer blant annet med ny bestyrer Gustav Uhnger i Ringsaker Almenning og Tove Blikstad på Rømåssetra som nå gjenåpner.