Turorientering på Sjusjøen, Nordseter og Melsjøen

Tur-orienteringen på fjellet er nå klar, konvolutter med kart er lagt ut for salg på følgende steder:

  • Sport 1 Sjusjøen
  • Kiwi Sjusjøen og
  • Aktivitetssenteret på Nordseter (fra 12. juli)

Det er også mulig å kjøpe enkeltkart med poster på nettstedet https://turorientering.no eller i turorienteringsappen, som kan lastes ned gratis i både App Store og Google Play.

Det er i år 4 kart med til sammen 60 poster på Mostefjell, Melsjøhøgda,

Lunkefjell og Nordseter. Nytt av året er kartet på Melsjøhøgda.

Det er orienteringsklubbene i Lillehammer og Ringsaker som legger ut turorienteringen på fjellet. De to siste år har hatt rekordstor deltakelse, og vi håper at oppslutningen blir like stor i sommer.

Turorientering er å finne fram til steder som er markert i terrenget med oransje/røde og hvite postenheter. For å finne fram bruker du orienteringskart der postene er tegnet inn med røde/lilla ringer og nummerert. Du registrerer at du har vært på posten enten ved å scanne en QR-kode med telefonen, eller notere ned en bokstavkode, som senere kan legges inn på pc eller sendes inn manuelt på et kort med postbeskrivelser som ligger i tur-o konvolutten.

Tur-orientering er en aktivitet som passer for alle: gamle, unge og familier med barn.

Vi minner også om at det i tillegg er stolpejakt både på Sjusjøen og Nordseter.

Hilsen
Jørn Prestsæter
På vegne av Lillehammer OK og Ringsaker OK.