Veileder til festeforhold i Sjusjøen Vel

Veilederen skal kunne brukes til å avklare spørsmål som måtte oppstå knyttet til festeforhold i Sjusjøen Vel. Det kan være forhold som er uklare ut fra festekontrakten eller som overhodet ikke er regulert i festekontrakten, eller det kan være spørsmål om det som står i festekontrakten er bindende for fester.