Velkommen til temamøte 1/2023

Dato: 25. februar 2023

Tid: kl 1200-1400

Sted: Sjusjøen fjellkirke

Sjusjøen Vel har som mål å arrangere to temamøter i året – ett om våren og ett om høsten. Temamøtene er åpne for alle.

Temaer for det første møtet:

  1. Ny hjemmeside og logo – presentasjon
  2. Tiltak for medlemsverving – informasjon
  3. Sjusjøpostens fremtid – orientering om iverksatte tiltak
  4. Veileder for praktiske spørsmål i festekontrakter
  5. Plan for dugnad i arrangementer

Vi sees i fjellkirken.

Sjusjøen Vel