Undersøkelse

Sjusjøen vel er en interesseorganisasjon for fritidsboligeiere på Sjusjøen som jobber for at vi skal bli hørt i saker som angår oss. Vi ønsker flere medlemmer velkommen! Kan vi få stille deg noen korte spørsmål, enten du er medlem eller ikke? Det er helt anonymt, og det tar bare 3 minutter å svare!

Undersøkelse
Er du medlem i dag?
Hva er viktigst for at du fortsetter å være medlem? (velg maks 3)
Hva er minst viktig for at du fortsetter å være medlem? (velg maks 2)
Hva er viktigst for at du vil vurdere å bli medlem? (velg maks 3)
Hva er minst viktig for at du vil vurdere å bli medlem? (velg maks 2)
Sjusjøposten